खाद्य प्रशोधन उद्योग

★ नाइट्रोजन भरिएको खाद्य प्याकेजिङ
★ एन्टिसेप्टिक र संरक्षण
★ कीट प्रमाण भण्डारण
★ वाइन सील (क्यानिङ) र भण्डारण
★ नाइट्रोजन पफिंग


पोस्ट समय: अगस्ट-26-2021